Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie deratyzacja

Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie deratyzacja

Podtytuł: O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Żarki

Na podstawie § 35  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadzam na terenie Gminy Żarki

obowiązek powszechnej akcji deratyzacyjnej

Powszechna akcja deratyzacyjna polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach wieczystych, zarządcach  nieruchomości i obiektów.

Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od dnia 1 października do dnia 21 października  2018 roku.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

 1. Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach
  i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia. 
 2. Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.
 3. Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi.
 4. W dniach od 1 października do 21 października  br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
 5. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków.
 6. Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać
  z nieruchomości na bieżąco.
 7. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
 8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.
 9. W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się
  z lekarzem.

Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 

Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm. )  za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1500,00 złotych albo karą nagany.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

BURMISTRZ
mgr KLEMENS PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-10-01.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:48:46.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2018-10-01 14:48:46.
czytano: 127 razy, id: 4800
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-01
Aktualizacja wiadomości
Dominika Horoszko

2018-10-01
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019