Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Powiadomienie o wyborze oferty

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne » Powiadomienie o wyborze oferty » Powiadomienie o wyborze oferty

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Remont ciągu dróg w Jaworzniku: ul. Polna (nr ew. dz. D – 1133) w km 0+000 – 0+200 i ul. Cicha (nr ew. dz. D – 1134, D – 1132) w km 0+000-1+200

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 04.06.2018r. została wybrana oferta nr 4:

P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o.,

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

z ceną brutto: 347 945,84zł

 

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 60%,  dodatkowa gwarancja - 40%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 4 złożona przez firmę P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o z siedzibą w Żarkach odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19.06.2018r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

W niniejszym postepowaniu złożono nastepujące oferty:

 

L.p.

Nazwa firmy

cena

pkt

gwarancja

pkt

suma

1.

HUCZ Sp. z o.o., Sp. k.,
ul. Częstochowska 14,

42-283 Boronów

377 577,53zł

55

66 miesięcy

40

95

2.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika,

ul. Grabińska 8,

42-283 Boronów

408 114,25zł

51

66 miesięcy

40

91

3.

P.H.U. LARIX Sp. z o.o.,

ul. Klonowa 11,

42-700 Lubliniec

381 661,62zł

54

66 miesięcy

40

94

4.

P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o.,

ul. Myszkowska 59,

42-310 Żarki

347 945,84zł

60

66 miesięcy

40

100

5.

TRANZIT Sp. z o.o.,

Lubachowy 68,

29-130 Moskorzew

432 743,52zł

48

60 miesięcy

32

80

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

Poprawiono omyłkę pisarską - firma TRANZIT Sp. z o.o. przedstawiła w ofercie 60 miesięczną gwarancję  (omyłkowo wpisano w tabeli 66 miesięcy).

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-12 10:24

Edycja artykułu - Aneta Nowakowska

2018-06-11 12:46

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.