Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 stycznia 2021 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja Dotycząca ochrony Danych Osobowych

Strona główna » Ogłoszenia » Informacja Dotycząca ochrony Danych Osobowych

Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Jakie dane są przetwarzane?

Dane niezbędne do realizacji ustawowych zadań Miasta i Gminy Żarki wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) - RODO;

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, z siedzibą: ul. Kościuszki 15/17; 42-310 Żarki

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Żarki, firmy współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Gdzie dostępne są informacje o twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy do sekretariatu Urzędu: sekretariat@umigzarki.pl , do inspektora ODO: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl lub pisemnie pod adres Urzędu: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny w tym m.in. poprzez profilowanie ?

Nie,  nie prowadzimy profilowania i dane nie są wykorzystywane do automatycznego przetwarzania.

Jakie czynności może Pan/Pani podjąć w sprawie swoich danych?

  • Uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych
  • Uzyskać kopię swoich danych
  • Wprowadzić zmiany do obecnie przetwarzanych danych
  • Zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania swoich danych
  • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (jednak tylko w przypadku, gdy ustaną wszelkie ustawowe powody, dla których przetwarzanie jest prowadzone)
  • Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-05-25.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:57:39.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2018-05-25 10:57:39.
czytano: 561 razy, id: 4640
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-21
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-06-20
Aktualizacja wiadomości
Dominika Horoszko

2018-06-08
Aktualizacja wiadomości
Dominika Horoszko

2018-06-08
Aktualizacja wiadomości
Dominika Horoszko

2018-05-25
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021