Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 dla Gminy Żarki

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r poz.1390) w związku z art.17 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy  Żarki  na lata  2018 -2023 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały .
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Żarki.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej z 2017r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Teresa Kowacka. Data utworzenia: 2017-12-04.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:29:52.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-12-04 12:29:52.
czytano: 235 razy, id: 4446
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2017-12-04
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020