Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Socjalna 19.10.2017

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Socjalna 19.10.2017

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 19 października 2017 r w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zproszeni /lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczyła Pani Wioletta Król-przewodnicząca komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Osiągnięcia uczniów za rok  szkolny 2016/2017
2.Informacja o realizacji  zadań oświatowych przez Gminę Żarki
3.Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach z realizacji zadań za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r
4.Sprawy różne,bieżące
Przewodnicząca dokonała otwarcia posiedzenia i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum; proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag i komisja przystąpiła do jego realizacji.
ad.1.Z zaproszonych  na posiedzenie komisji dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę, przybyła Pani Katarzyna Samek, z-ca dyr. Sz P w Żarkach/pozostali dyrektorzy nie przybyli z powodu narady w KOiW/.Pani Samek przedstawiła osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w Żarkach/materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.Informację nt. osiągnięć uczniów pozostałych szkół przedstawił Pan Jakub Grabowski-dyrektor ZEAOS Żarki/informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.Członkowie komisji w dyskusji podkreślali, że należy być dumnym że tak dużo naszej młodzieży wygrywa konkursy ,osiągając bardzo dobre wyniki i  jest to zasługa kadry nauczycielskiej.
ad.2 Informację o realizacji zadań oświatowych przedłożył komisji dyrektor ZEAOS/informacja stanowi załącznik/.Członkowie komisji zadawali pytania dot. reformy oświaty. Pan Grabowski poinformował, że zgłaszane przez środowisko nauczycieli obawy, że w związku z reformą oświaty stracą pracę-okazały się bezpodstawne zwiększyła się liczba nauczycieli zatrudnionych w naszych placówkach; zwiększyła się liczba dzieci z orzeczeniami ,stąd potrzeba  organizowania kształcenia specjalnego, najdroższym rokiem będzie rok szkolny 2018/2019;zasygnalizował,że niewystarczająca jest subwencja oświatowa w związku z zapowiadaną podwyżką płac dla nauczycieli o 5 %.Pani Skarbnik dodała, że obecnie na oświatę brakuje 460 tys. zł. Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
ad.3 Komendant Straży Miejskiej w Żarkach Pan Marcin Masłyka  złożył komisji sprawozdanie z realizacji zadań za okres od 1 lipca br do 30 września br. Członkowie komisji zwrócili się do komendanta o zwiększenie ilości kontroli  w zakresie  zanieczyszczania środowiska przez niektórych mieszkańców poprzez spalanie  odpadów. Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
ad.4W sprawach bieżących dyrektor MGOK Pani M. Brzegowska  przedstawiła komisji propozycję wygaszenia pracy świetlic w sołectwach :Ostrów, Czatachowa i Zaborze, na okres zimy ,jako uzasadnienie podając :znikomą frekwencję dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicy ;zaproponowała aby w okresie letnim wydłużyć godziny otwarcia świetlic .Radni uznali, że decyzja  w tej sprawie powinna być poprzedzona konsultacjami z radami sołeckimi i sołtysami w wymienionych sołectwach.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                        WIOLETTA KRÓL
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-11-03.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-11-03 08:54:05.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-11-03 08:54:05.
czytano: 465 razy, id: 4426
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-03
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020