Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady w miesiącu III 2017 r.

Komisja ds Socjalnych i Społecznych ,posiedzenie w dniu 13 marca 2017 r., godzina 9.00
Proponowany porządek obrad:
1.Sprawozdanie MGOPS za 2016 r.
2.Sprawozdanie ŚDS za 2016 r.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2017 roku
4.Sprawy różne,bieżące Punkty  wprowadzane:
1.zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół  oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żarki.

Komisja Gospodarki i Mienia ,posiedzenie w dniu 14 marca 2017r.,godzina 8.00
Proponowany porządek obrad:
1.Zaopiniowanie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji  celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki.
2/ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki.
3/.Sprawy bieżące /min. rozpatrzenie wniosku złożonego w imieniu mieszkańców sołectwa Zaborze w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Żarkach uchwały o funduszu sołeckim/.
Posiedzenie Komisji Statutowej/po zakończeniu  posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Rewizyjna, posiedzenie w dniu 16 marca 2017r.,godzina 9.00
Proponowany porządek posiedzenia :
1.Ocena ściągalności podatków od osób fizycznych i prawnych za 2016 r
2.Ocena realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie i gospodarki odpadami na terenie gminy
3.Sprawy różne,bieżące.
 Żarki,dnia 06-03-2017                        BIURO RADY

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2017-03-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-03-07 09:32:25.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-03-07 09:32:25.
czytano: 295 razy, id: 4196
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020