Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6239

Ogłoszenie o zamówieniu

Podtytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w miejscowości Żarki

Identyfikator postępowania na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
ef8da124-c6d9-4ded-8ba7-2e1079aa2780

bezpośredni link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef8da124-c6d9-4ded-8ba7-2e1079aa2780