Artykuł pochodzi ze strony: www.zarki.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2993

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości