Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 27/2024

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2024 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 27/2024

Podtytuł: Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 03.06.2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)  Zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam Regulamin naboru określający sposób składania i rozpatrywania wniosków                        o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Żarki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Adam Zamora 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:46

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.