Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 maja 2024 r.

Wyświetl stronę główną » Wolne stanowiska » Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 maja 2024 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ulica Szkolna 2.

Na podstawie art.,30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i ust 10 ustawy z dnia grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) w zw. z § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej , publicznej Szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam z dniem 20 maja 2024r.  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ulica Szkolna 2, 42-310 Żarki zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, na stronie internetowej Miasta i Gminy Żarki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-05-21 15:05

Dodanie załącznika/ załączników - Dominika Horoszko

2024-05-21 15:04

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.