Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

24.05. Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » 24.05. Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.

Podtytuł: Postanowienie Nr II/2024 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zwołania II sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 24 maja 2024 roku, o godzinie 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach II sesję Rady Miejskiej w Żarkach 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym 
i z wykonania uchwał.
4. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2008 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych (Komisja Gospodarki i Mienia oraz Komisja ds. Socjalnych i Społecznych).
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Żarkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ŚDS w Żarkach za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Żarki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 sierpnia 2020 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
18. Sprawy różne, bieżące.
19. Zamknięcie obrad II sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Grzegorz Kwaśniok

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-17 12:13

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.