Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komisja Wspólna. 30.01.2023

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Zawiadomienia o zwołaniu komisji » Komisja Wspólna. 30.01.2023

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Wspólnej. Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. z 2022 r., poz.559 ze zm./-zwołuję na dzień 30 stycznia 2023 roku o godz. 8.00 wspólne posiedzenie komisji Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki - sala narad.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na rok 2023.
b/ zmian w WPF na lata 2022-2028.
c/ udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Żarki.
d/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
e/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Żarki.
f/ zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
g/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
h/ określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
i/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarki na 2023 rok.  
j/ uznania skargi na czynności kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszkę Pala-Czyż, pracowników Jolantę Michalik, Martę Grudziewicz za bezzasadną.
2. Sprawy różne i bieżące.
                                
Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych i Społecznych
Wioletta Król

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-23 15:33

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.