Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 29.11.2022

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 29.11.2022

Podtytuł: Postanowienie Nr XLVI/2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zwołania XLVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 29 listopada 2022 roku, o godzinie 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach XLVI sesję Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
6.    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2022-2029.
7.    Uchwalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.    Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic w Wysokiej Lelowskiej.
10.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
11.    Sprawy różne, bieżące.
12.    Zamknięcie obrad XLVI sesji.

    
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa
    

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-22 09:24

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-11-22 09:15

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.