Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyłożenie do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Wyłożenie do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

Podtytuł: Zawiadomienie wraz z dokumentami poniżej.

Zawiadamiam, że w  trybie art.21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.672) w dniach 2022.08.31 – 2022.10.31 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w pokoju n r 11, w godzinach pracy Urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Żarki.

Jednocześnie informuję, że:
1.zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia UPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
2.dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Myszkowie ze stanem na dzień 06.06.2022;
3.wg zapisu art.21 ust.4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
4.poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
5.nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
6.z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
7.dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.

 Dokumenty dostępne poniżej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-10-13 15:09

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-10-13 14:26

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-08-30 12:17

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.