Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach ogłasza I przetarg nieograniczony ustny

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach ogłasza I przetarg nieograniczony ustny

Podtytuł: na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarki wg niżej podanego wykazu:

 

Lp

Nr ew.

działki i opis

Nr KW

Pow. w m2

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości  w zł.

1

746/2

 

 CZ1M/00078410/6

 6.510

Żarki

zlokalizowana przy ulicy Niegowskiej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach nr XLI/279/2014 z dnia 19.05.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.poz. 3039 z dnia 03.06.2014 r.)zmienionym uchwałą nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki zatwierdzonego uchwałą nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19.05.2014 r. (Dz.Urz . Woj. Śl. z dnia 19.05.2016 r. poz. 2817) oraz zmienionym uchwałą nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarkik (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11.07.2018 r. poz. 4680) działka nr 746/2 znajduje się w terenie o symbolu A11R – teren rolniczy.

  16.731,00 zł

Zwolniona z VAT

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2022 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Żarki Nr 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 MBS Myszków Oddział Żarki lub w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 02 września 2022 r.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 W przypadku nabycia działki przez osobę, która nie spełnia warunków ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), sprzedaż odbędzie się pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11 tel. 34 3148036

wew. 42

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej BIP  Gminy Żarki oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zamieszcza się w prasie  lokalnej.

Żarki, dnia 01 sierpień 2022 rok

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-08-01 15:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-08-01 15:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-08-01 15:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-08-01 15:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-08-01 15:09

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.