Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XLI/273/2022

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2022r. » UCHWAŁA NR XLI/273/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLI/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez gminę Żarki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Żarki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym  (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1371 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Żarki zarządu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gminy Żarki.
§ 2. Przystanki komunikacyjne będące przedmiotem porozumienia zostały wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a gminą Żarki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-07-04 15:03

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-07-04 15:01

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.