Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XLI/272/2022

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2022r. » UCHWAŁA NR XLI/272/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLI/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 265.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 265.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-07-04 15:00

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2022-07-04 14:56

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.