Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM. 28.06.2022

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM. 28.06.2022

Podtytuł: Postanowienie Nr XLI/2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zwołania XLI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. / - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 28 czerwca 2022 roku, o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach – sala narad XLI sesję Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Żarki za 2021 rok:
a / debata nad raportem
b / podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żarki za 2021 rok.  
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Żarki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Żarki.
11.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
12.    Sprawy różne, bieżące.
13.    Zamknięcie obrad XLI sesji.

                                        
                                Przewodniczący
                                Rady Miejskiej w Żarkach
                                Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-21 12:19

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.