Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 27.05.2022

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 27.05.2022

Podtytuł: Postanowienie Nr XXXIX/2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zwołania XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 27 maja 2022 roku, o godzinie 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach XXXIX sesję Rady Miejskiej w Żarkach.
Proponowany porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
    i z wykonania uchwał.
    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2021 rok.
    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok.
    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
    Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2021 rok.
    Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Żarki.
    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
    Sprawy różne, bieżące.
    Zamknięcie obrad XXXIX sesji.


                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

                                                                                             Mariusz Pompa

                              

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-21 11:01

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.