Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 33/2022

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2022 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 33/2022

Podtytuł: Zarządzenie Nr 33 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy położony w Żarkach przy ulicy Żwirki i Wigury 2/2 stanowiący własność Gminy Żarki, przeznaczony na działalność handlowo usługową na okres 3 lat. Cena miesięcznego czynszu najmu 229,02 zł + podatek VAT.

2.Informacja o przeznaczeniu lokalu do najmu, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 13 maja 2022 r. do dnia 03 czerwca 2022 roku oraz przez podanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-10 11:31

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.