Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 32/2022

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2022 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 32/2022

Podtytuł: Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2021 r. Dz. U.  poz. 1372 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021 r. Dz. U.  poz.1899 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do użyczenia budynek  położony w Zaborzu przy ulicy Szkolnej 5  stanowiący własność Gminy Żarki, z przeznaczeniem na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborzu na okres 3 lat.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 13 maja 2022  r. do dnia 03 czerwca 2022  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-10 11:27

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.