Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 stycznia 2022 roku

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2022 Zarządzenia » Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 stycznia 2022 roku

Podtytuł: w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2022.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2022 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: 2022 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-13 12:41

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2022-01-13 12:39

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-01-13 12:39

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2022-01-13 12:37

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.