Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 27.12.2021r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 27.12.2021r.

Podtytuł: w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12„

Zgodnie z; art. 10 §1 i art. 49 § 1 i § 2  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 z późn.zm.) 

 

zawiadamiam, że

zostały zebrane wymagane dokumenty  oraz uzgodnienia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :

 „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12 „

 

Postępowanie w tej sprawie zostało wznowione w dniu  29.10.2021r. .

W dniu 11.11.2021r.  tut. organ ponownie wystąpił o opinię do :

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z całością dokumentacji  w tej sprawie    w pokoju nr 2  UMiG Żarki.

Zgodnie z  art. 10  §  1.  ww. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego tut. organ zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia  im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki  w miejscowości Zaborze,
  •   tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 27.12.2021r..

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-27 08:23

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.