Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE NR 59/2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 59/2021

Podtytuł: w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłosić w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach informacji o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i ewentualnych uwag co do projektów uchwał wymienionych w §1.
§ 3. Przedmiotem konsultacji jest omówienie projektów uchwal wymienionych w §1 z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie otwartej dyskusji.
§ 5. Termin konsultacji ustalam na dzień 17 grudnia 2021r. od godz. 9.00 do godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: 2021 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-13 11:49

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2021-12-13 11:47

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.