Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » UCHWAŁA NR XXXIII/215/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXXIII/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 36 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 6 i załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), na wniosek Przewodniczącego Rady Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.250,00zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3150,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4020,00 zł.
2. Ponadto Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki przysługuje: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zasadach i w wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia
od 1 sierpnia 2021 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-02 10:18

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.