Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM 25.11.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM 25.11.2021

Podtytuł: Postanowienie Nr XXXIII/2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zwołania XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m:
zwołać na dzień 25 listopada 2021 roku, o godzinie  9.00 w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa XXXIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2021-2028.
6.    Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki na 2021 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Żarkach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
9.    Uchwalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.    Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
11.    Uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
12.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
13.    Sprawy różne, bieżące.
14.    Zamknięcie obrad XXXIII sesji.

                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                     Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-11-19 10:11

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.