Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół. Konsultacje społeczne.

Wyświetl stronę główną » Konsultacje Społeczne » Protokół. Konsultacje społeczne.

Podtytuł: PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczący dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Żarki na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030”

Konsultacje prowadzone były w oparciu o art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do dokumentu osoby zainteresowane oraz jednostki organizacyjne mogły składać w terminie od 22.09.2021r do 14.10.2021r. na przygotowanym  Formularzu uwag do dokumentu  zamieszczonym na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz udostępnionym w pokoju nr 21 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki nie wpłynęła żadna propozycja wprowadzenia zmian do dokumentu.


Sporządziła:
Małgorzata Banaszczyk
Kierownik Referatu ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.

Żarki dnia 18.10.2021 roku

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-18 14:07

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.