Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przetarg. Budynek letniej kawiarenki.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Przetarg. Budynek letniej kawiarenki.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę budynku będącego własnością Gminy Żarki. Przedmiotem przetargu jest – budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” o powierzchni użytkowej 200,65 m² położony w Żarkach przy ulicy Wierzbowej 21

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę budynku będącego własnością Gminy Żarki        

Przedmiotem przetargu jest  – budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” o powierzchni użytkowej 200,65 m² położony w Żarkach przy ulicy Wierzbowej 21
Przeznaczenie – prowadzenie działalności gastronomicznej.
Okres dzierżawy -  3 lata
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę – 1.600,00 zł + podatek VAT  w wysokości 23%, płatny w terminie do 25 każdego miesiąca na konto Gminy Żarki.

Czynsz będzie waloryzowany corocznie, o opublikowany przez Prezesa GUS wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po jego ogłoszeniu. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych  związanych z przedmiotem dzierżawy. Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto tut. Urzędu 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 BS Myszków  OdziałŻarki w terminie do dnia 10 listopada 2021roku.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17.
Przetarg ograniczono do osób prowadzących działalność gospodarczą gastronomiczną.

Za wyborem formy przetargu ustnego ograniczonego przemawia przede wszystkim dotychczasowy sposób wykorzystania przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, a na której to nieruchomości do dnia dzisiejszego prowadzona jest działalność gastronomiczna. Nie bez znaczenia jest lokalizacja nieruchomości, w pobliżu basenu miejskiego w Żarkach. Mając na względzie wskazane okoliczności wymaga podkreślenia, że organizatorowi przetargu zależy aby w ramach przedmiotowej nieruchomości w dalszym ciągu prowadzona była działalność gastronomiczna. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności basenu miejskiego w Żarkach jako miejsca rekreacji mieszkańców, umożliwiając korzystającym z basenu korzystanie z usług gastronomicznych w bezpośredniej bliskości basenu. Organizatorowi przetargu zależy zatem aby w przetargu uczestniczyli przedsiębiorcy faktycznie posiadający doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju działalności.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 15 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11
tel.   34 3148036 wew. 42

Żarki dnia 12 październik 2021 r

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-12 12:50

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.