Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

POLOWANIE. OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » POLOWANIE. OBWIESZCZENIE

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI z dnia 22.09.2021r w sprawie polowania zbiorowego

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

w sprawie polowania zbiorowego

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1683) podaje się do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2021/2022 przez Koło Łowieckie „Łowiec” w Częstochowie:

 

L.p.

Data i czas polowania

Miejsce Zbiórki

Teren.polowania, obwód, łowisko

Rodzaj zwierzyny

1.

07.11.2021 r.   

godz. 08.00 – 15.00

Hubertus

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

2.

 

21.11.2021 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

3.

 

05.12.2021 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

4.

 

12.12.2021 r.

godz. 8.00-15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

5.

 

19.12.2021 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wigilia

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

6.

 

02.01.2022 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

7.

 

09.01.2022 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

8.

 

23.01.2022 r.

8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

9.

 

30.01.2022 r.

godz. 8.00 – 15.00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40, 41

Gruba

Drobna

 

Wykaz miejscowości w obrębie których będą odbywały się polowania zbiorowe: Janów, Złoty Potok, Trzebniów, Czatachowa, Suliszowice, Siedlec, Zrębice, Krasawa, Pabianice, Skowronów.

Zarząd K.Ł. „ŁOWIEC” zastrzega sobie prawo zmiany terminu, czasu i miejsca polowania ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności.

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

                                                                                                                  mgr Klemens Podlejski

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-23 08:50

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.