Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 46/2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 46/2021

Podtytuł: Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarki i uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/190/2009  w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarki zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarki, zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 17 września 2021  r. do dnia 11 października 2021 roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wraz załącznikiem poniżej.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-15 15:00

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-09-15 14:58

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.