Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół Komisja Rewizyjna 08.09.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Rewizyjna 08.09.2021

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 8 września 2021r. w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie /5/ oraz goście zaproszeni / lista obecności w załączeniu./ Obradom przewodniczył radny Roman Hamerla - przewodniczący komisji, stwierdzając na podstawie listy obecności quorum. Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnieśli uwag i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarki za I półrocze 2021r.
2. Kontrola, wizja lokalna budynku straży pożarnej w sołectwie Jaworznik.
3. Sprawy różne, bieżące.
Ad.1. Pani skarbnik Dorota Mucha przedstawiła szczegółowo wykonanie budżetu, omówiła jak dochody gminy zostały zrealizowane. Sytuacja w gospodarce odpadami wygląda stabilnie,. Budżet na pozostałe wydatki bieżące jest stabilny. Na przebudowę ul. Jagodowej i Młyńskiej zostało jeszcze do zrealizowania 1,5 mln. Przewodniczący podziękował pani skarbnik za udzielenie informacji. Burmistrz Klemens Podlejski poinformował, że dochody z targowiska były mniejsze, ponieważ ze względu na pandemię stoisk handlowych było mniej. Pan radny Maciej Maślankiewicz zadał pytanie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za I półrocze 2021 r., w dziale 92601 są wydatkowane pieniądze na odwodnienie i gdzie to odwodnienie zostało zrobione? Odpowiedzi udzielił burmistrz Klemens Podlejski, że odwodnienie zastało zrobione od strony lasu i basenu. Pan Maciej Maślankiewicz zadał kolejne pytanie dotyczące działalności usługowej - czy cmentarz w Kotowicach jest własnością parafii w Kotowicach, kto się zajmuje cmentarzem, ile razy w roku jest sprzątany? Radny Paweł Labocha odpowiedział, że ochotnicy straży pożarnej, co roku jeżdżą sprzątać cmentarz oraz teren wokół cmentarza.
Przewodniczący komisji Roman Hamerla zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarki za I półrocze 2021r., nikt się nie zgłosił. Po wyczerpaniu dyskusji nt. budżetu, przewodniczący zarządził głosowanie "za" pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 radnych, "przeciw" 0 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Pan radny Maciej Maślankiewicz poinformował, że chce złożyć wniosek do ''polskiego ładu'' o przebudowę ul. Niegowskiej. Burmistrz Klemens Podlejski poinformował, że z końcem lipca złożono 3 wnioski: pierwszy wniosek dotyczy ujęcia wody w miejscowości Jaworznik, Czarny Kamień, drugi wniosek dotyczy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, trzeci wniosek dotyczy budowy drogi Jaroszów - Suliszowice. We wrześniu jest możliwość składania wniosków ponownie. Pani skarbnik informuje, że województwo realizuje zadania "nowy ład". Pan Roman Hamerla spytał czy jest szansa na realizację pierwszego wniosku, który jest złożony? Burmistrz Klemens Podlejski odpowiedział, że jest gotowość, są dokumenty. Radna Aneta Bernacka zapytała czy są postępy z ul. Zieloną w Żarkach, w głównej mierze chodzi o poprawę drogi, burmistrz Klemens Podlejski odpowiedział, że stan prawny ulicy Zielonej nie jest uregulowany i nie ma takiej woli ze strony spadkobierców. Pan radny Maciej Maślankiewicz zadał pytanie czy na ul. Młyńskiej droga została dobrze wykonana, ponieważ w jednym miejscu zbierała się woda. Pan Jakub Grabowski-zastępca burmistrza odpowiedział, że droga w tym miejscu została dobrze wykonana, tak jak i na pozostałej części. Radny Paweł Labocha zgłasza, że jest problem z dojazdem z Kotowic do Zawiercia odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza Jakub Grabowski, że przewoźnik zmienił trasę, ponieważ wiadukt jest remontowany, były prowadzone rozmowy z przewoźnikiem, aby utrzymał kurs w tym kierunku. Na ten czas jest przewóz osób z Kotowic do Myszkowa. Powiat nie jest zainteresowany dowozem dzieci do szkół średnich. Następnie radni udali się na wizję lokalną budynku straży pożarnej w sołectwie Jaworznik. Na miejscu zastano radną Wiolettę Król, która oprowadziła oraz omówiła, co już zrobiono oraz co będzie robione.
Pan radny Maciej Maślankiewicz zapytał, co będzie wykonywane podczas remontu? Odpowiedzi udzielił Wojtek Dybiński z firmy "Wojtex", że podczas remontu jest wykonywana nowa instalacja elektryczna, odwodnienie, ocieplenie budynku zostało już zrobione, będzie również wymiana okien, drzwi, wokół budynku wyrównano ziemię. Pan radny Maciej Maślankiewicz zapytał czy pokrycie dachowe będzie również wymienione, Pan W. Dybiński  odpowiedział, że bierze pod uwagę częściową wymianę więźby dachowej, ta, która jest w najgorszym stanie technicznym będzie wymieniona. Wobec wyczerpania porządku obrad - przewodniczący komisji podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                               Przewodniczył:
Agnieszka Winiel                           Roman Hamerla  Przewodniczący komisji.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-10 12:59

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.