Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 36/2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 36/2021

Podtytuł: Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Żarki.

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Żarki
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla prawidłowej realizacji obowiązku, dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, określam wzory dokumentów dotyczących tego Rejestru:
1. Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Żarki, składa się wg wzorów dokumentów określonych w §1.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 27 listopada 2019r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-23 09:00

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-23 08:59

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-23 08:59

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-23 08:59

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-23 08:59

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-23 08:59

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.