Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała Nr XXX/204/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwała Nr XXX/204/2021

Podtytuł: Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. ze zm.) i art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz.U.2021.711 t.j. ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą nr 1/I/2021 Rady Społecznej SPZOZ z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii w sprawie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2020 rok, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za  2020 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie
na terenie Gminy Żarki.

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-21 10:52

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-20 14:27

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.