Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXX/197/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » UCHWAŁA NR XXX/197/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/176/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z  późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/176/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie opłaty targowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2021r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-20 14:04

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.