Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXX/202/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » UCHWAŁA NR XXX/202/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXX/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarki, na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 910) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Żarki na rok szkolny 2021/2022:
1) olej napędowy w wysokości: 5,15 zł za litr;
2) benzyna w wysokości: 5,27 zł za litr;
3) LPG (gaz skroplony) w wysokości: 2,28 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania na dzień 1 września 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-20 12:41

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.