Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja Inwentaryzcja Stanu Lasu.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Informacja Inwentaryzcja Stanu Lasu.

Podtytuł: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.u. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz  tempa  i  trendu  zachodzących  w  nim  zmian.  Wyniki  inwentaryzacji  będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych  o  lasach  polskich  dla  sprawozdawczości  krajowej  i  międzynarodowej,
banku  danych  o  lasach,  będą  również  służyły  formułowaniu,  realizacji  i  oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i  polegają  na  pomiarach  i  obserwacjach  na  stałych  powierzchniach  próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace  związane  z  realizacją  tego  przedsięwzięcia  są  wykonywane  przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w:  Białymstoku,  Brzegu,  Gdyni,  Gorzowie  Wielkopolskim,  Krakowie,  Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W  związku  z  powyższym  Minister  Klimatu  i  Środowiska  prosi  o umożliwienie  pracownikom  wyżej wymienionego  przedsiębiorstwa państwowego  wstępu  na  teren  lasów  oraz  założenia  w  nich  powierzchni
próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu  lasu  zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020  roku,  a  następnie  dokonywania  cyklicznych  pomiarów  na  tych powierzchniach.”
 
z up. Starosty Myszkowskiego
Agnieszka Smuga
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
 Otrzymują:
1) Burmistrz Miasta Myszkowa
2) Wójt Gminy Poraj
3) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
4) Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
5) Wójt Gminy Niegowa
6) a/a
 Sporządził: Ł. Torbus (034-3159135)

Treść pisma w załączeniu.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-16 12:02

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-16 11:46

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.