Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komisje Rady 16.07.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Zawiadomienia o zwołaniu komisji » Komisje Rady 16.07.2021

Podtytuł: Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj.z 2020 r, poz.713 ze zm./-zwołuję na dzień 16 lipca 2021 roku o godz. 8.00 wspólne posiedzenie komisji Rady w sali widowiskowej MGOK. Porządek posiedzenia:

1 .Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska
b)    zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej;
c)     zmian w budżecie gminy na rok 2021;
d)    zmian w WPF;
e)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
f)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żarki, na rok szkolny 2021/2022;
g)    przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarki na lata 2021-2030"
h)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żarkach za 2020 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Żarki.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
4. Sprawy różne, bieżące.

Na podstawie art. 25 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/tj. z Dz.U.2020 ,poz.713./-proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy-celem uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej.-
Wioletta Król

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-12 09:04

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-07-09 12:54

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.