Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Serwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się przebieg drogi gminnej nr 651082S –ul. Serwin, o dotychczasowej długości 0,670 km, położonej na działkach: o numerze ewidencyjnym 111 obręb Żarki, o powierzchni 0,1856 ha, o numerze ewidencyjnym 3714 obręb Żarki, o powierzchni 0,3233 dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00034071/7 oraz o  numerze ewidencyjnym 604/1 obręb Przewodziszowice, o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00069573/0, której początekgraniczy z drogą wojewódzką DW 793 położoną na działce o numerze ewidencyjnym 1718/5 obręb Żarki, a jej koniec graniczy z działkami o  numerach ewidencyjnych 604/2 obręb Przewodziszowice i 132/4 obręb Żarki w następujący sposób:
1) początek drogi gminnej nr 651082S –ul. Serwin graniczyć będzie z drogą wojewódzką DW 793 położoną na działce o numerze ewidencyjnym 1718/5 obręb Żarki, a jej koniec będzie się znajdować na 0,380km odcinka działki 604/2 licząc od granicy z działką 604/1, na wysokości  granicy   z działką o numerze ewidencyjnym 146/2 obręb Żarki, jak zaznaczono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
2) długość drogi gminnej nr 651082S - ul. Serwin będzie wynosić1,050 km;
3) droga gminna nr 651082S –ul. Serwin w nowo ustalonym przebiegu położona jest na stanowiących mienie gminy Żarki nieruchomościach w postaci:
a) działka o numerze ewidencyjnym 111 obręb Żarki, o powierzchni 0,1856 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00034071/7,
b) działka o numerze ewidencyjnym 3714 obręb Żarki, o powierzchni 0,3233 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00034071/7,
c) działka o numerze ewidencyjnym 604/1 obręb Przewodziszowice, o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00069573/0,
d) działka o numerze ewidencyjnym 604/2 obręb Przewodziszowice, o powierzchni 0,4471 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00109743/6, przy czym droga gminna przebiega na odcinku liczącym 0,380km, którego początek stanowi granica z działką 604/1, a jej koniec znajduje się, na wysokości  granicy   z działką o numerze ewidencyjnym 146/2 obręb Żarki, jak zaznaczono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
e) działka o numerze ewidencyjnym 132/4 obręb Żarki, o powierzchni 0,0196 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102924/0,
f) działka o numerze ewidencyjnym 133/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0147 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00105645/1,
g) działka o numerze ewidencyjnym 133/12 obręb Żarki, o powierzchni 0,0016 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
h) działka o numerze ewidencyjnym 134/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0237 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
i) działka o numerze ewidencyjnym 135/5 obręb Żarki, o powierzchni 0,0218 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020120/5,
j) działka o numerze ewidencyjnym 136/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0217 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
k) działka o numerze ewidencyjnym 137/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
l) działka o numerze ewidencyjnym 138/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
m) działka o numerze ewidencyjnym 139/10 obręb Żarki, o powierzchni 0,0090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
n) działka o numerze ewidencyjnym 139/16 obręb Żarki, o powierzchni 0,0094 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
o) działka o numerze ewidencyjnym 139/22 obręb Żarki, o powierzchni 0,0093 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
p) działka o numerze ewidencyjnym 140/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0110 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020120/5,
q) działka o numerze ewidencyjnym 140/10 obręb Żarki, o powierzchni 0,0011 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
r) działka o numerze ewidencyjnym 141/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0291 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
s) działka o numerze ewidencyjnym 142/1 obręb Żarki, o powierzchni 0,0067 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
t) działka o numerze ewidencyjnym 143/1 obręb Żarki, o powierzchni 0,0074 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
u) działka o numerze ewidencyjnym 145/3 obręb Żarki, o powierzchni 0,0056ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
v) działka o numerze ewidencyjnym 145/5 obręb Żarki, o powierzchni 0,0134ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2.
2. Położenie i przebieg drogi gminnej ustalono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 09:40

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.