Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Konwalii

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Myszkowskiego, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej nr 651054S – ul. Konwalii, o dotychczasowej długości 0,227 km, o dotychczasowym przebiegu przez: działkę o numerze ewidencyjnym 3726 obręb Żarki,  o powierzchni 0,0944 ha dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9, skrzyżowanie z drogą gminną nr 651044S - ul. Chabrów, działkę o nr ewidencyjnym 3722 obręb Żarki o powierzchni 0,1394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9, której początek graniczy z działką o nr ewidencyjnym 3614/2  obręb Żarki a jej koniec graniczy z działką o nr ewidencyjnym 132/10 obręb Żarki, w następujący sposób:
1) początek drogi gminnejnr 651054S – ul. Konwalii graniczyć będzie z działką o numerze ewidencyjnym 3614/2  obręb Żarki a jej koniec będzie graniczyćz działką  o numerze ewidencyjnym 144 obręb Żarki, jej długość będzie wynosić 0,585km,
2) droga gminna nr 651054S – ul. Konwalii w nowo ustalonym przebiegu położona jest na stanowiących mienie gminy Żarki nieruchomościach w postaci:
a) działka o numerze ewidencyjnym  3726 o powierzchni 0,0944 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9,
b) działka o numerze ewidencyjnym 3722 o powierzchni 0,1394 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020230/9,
c) pomiędzy działkami wymienionymi w lit. a) i b) droga  gminna nr 651054S – ul. Konwalii tworzy skrzyżowanie z drogą gminną nr 651044S - ul. Chabrów;
d) działka o numerze ewidencyjnym  132/10 o powierzchni 0,0346 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102924/0,
e) działka o numerze ewidencyjnym 133/9  o powierzchni 0,0313 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00105645/1,
f) działka o numerze ewidencyjnym  134/7 o powierzchni 0,0324 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
g) działka o numerze ewidencyjnym  135/10 o powierzchni 0,0333 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020120/5,
h) działka o numerze ewidencyjnym  136/7 o powierzchni 0,0342 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
i) działka o numerze ewidencyjnym  137/7 o powierzchni 0,0107 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
j) działka o numerze ewidencyjnym  138/7 o powierzchni 0,0244 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
k) działka o numerze ewidencyjnym  139/14 o powierzchni 0,0142 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
l) działka o numerze ewidencyjnym  139/20 o powierzchni 0,0141 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
m) działka o numerze ewidencyjnym139/26 o powierzchni 0,0141 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2,
n) działka o numerze ewidencyjnym  140/7 o powierzchni 0,0190 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00020120/5,
o) działka o numerze ewidencyjnym  141/7 o powierzchni 0,0581 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2, ,
p) działka o numerze ewidencyjnym  142/5 o powierzchni 0,0172 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2 ,
q) działka o numerze ewidencyjnym  143/5 o powierzchni 0,0196 ha obręb Żarki, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/00102674/2.
2. Położenie i przebieg drogi gminnej ustalono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 09:33

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.