Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała Nr XXVIII/180/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwała Nr XXVIII/180/2021

Podtytuł: Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, działające na obszarze Gminy Żarki organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Żarki, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Żarki .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

Uchwała wraz z załącznikiem poniżej.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2021r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 08:59

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.