Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/179/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/179/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/179/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usługi w klubie seniora.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług  w klubie seniora.
§ 2. Odpłatności nie ponoszą osoby korzystające z usług w klubie seniora, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.).
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z usług w klubie seniora, dla osoby, której dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.), w wysokości 0,50 zł za każdy rozpoczęty dzień korzystania z usług w klubie seniora.
2. Miesięczna opłata należna od osoby korzystającej z usług w klubie seniora stanowi iloczyn stawki jak w ust. 1 i liczby dni korzystania z usług w klubie seniora.
§ 4. Opłata za korzystanie z usług w klubie seniora wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług w klubie seniora w okresach miesięcznych, do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10 08:56

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.