Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sprawozdanie burmistrza do 29.04.2021r.

Wyświetl stronę główną » Sprawozdania z działalności międzysesyjnej » Burmistrz Miasta i Gminy » Sprawozdanie burmistrza do 29.04.2021r.

Podtytuł: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego od 9 marca 2021r. do 29 kwietnia 2021r.

10 marca – ogłosiłem przetarg dla zadania Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu wady  uniemożliwiającej podpisanie umowy.  
11 marca – udział on-line w Walnym Zebraniu członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.
12 marca – spotkanie w Suliszowicach w sprawie projektu drogi rowerowej z przedstawicielami Gminy Olsztyn, projektantami i wykonawcami.
15 marca – Walne Zebranie członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.
18 marca – spotkanie z samorządowcami powiatu myszkowskiego w temacie sieci dróg rowerowych w ramach założeń subregionalnych na nowy okres programowania.
19 marca – ukazało się ogłoszenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska wraz z prognozą oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko oraz uzasadnieniem, Wyłożenie trwało w dniach od 29.03. do 28.04.2021 r.
22 marca - do odwołania wprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ograniczenia: urząd wyłączono z obsługi interesantów w siedzibie, sprawy są  załatwiane elektronicznie, odwołano wcześniej zaplanowane spotkania  i wizje w terenie, zamknięto kasę, a płatności są realizowane elektronicznie. W sprawach niecierpiących zwłoki (np. w USC ) istnieje możliwość odstępstwa.
22 marca – spotkanie z ojcem paulinem Mateuszem Tybulskim w sprawie współpracy w ramach Szlaku Paulińskiego
25 marca – otwarcie ofert  w ramach przetargu Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku. Wpłynęło 11 ofert, w przypadku dwóch nie było możliwości odszyfrowania oferty. Najkorzystniejsza od WOJTEX Częstochowa. Poniżej wykaz:
1) MIRBUD  Zawiercie - 1 632 801,14 zł
2) P.H.U.B MARMADEX  - 1 493 160,43 zł
3) Firma Usługowa LM Kielce -  1 845 000,00 zł
4) WOJTEX  Częstochowa - 1 325 398,07 zł
5) STEBUD  Lusławice - 2 059 207,35 zł
6) MAR-BUD Częstochowa - 1 906 500,00 zł
7) POL-KATO II Katowice - 1 952 347,87 zł
8) Marwent II Świerklaniec – lider konsorcjum - 1 909 999,99 zł
9 ) Rak Invest Myszków - 1 722 000,00 zł
26 marca – udział w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
8 kwietnia – spotkanie z projektantem Konradem Zymkiem
12 kwietnia – spotkanie z Gabrielą Kaczyńska, dziennikarką Radio Katowice w sprawie realizowanych inwestycji i odkrycia najprawdopodobniej ohelu na żydowskim cmentarzu w Żarkach.

15 kwietnia – przekazałem dziesięć profesjonalnych filtrów  dla pracowników stacji pogotowia ratunkowego w Żarkach. Sprzęt zakupiono z środków Budżetu Miasta i Gminy Żarki. Zostały już przekazane przyłubice, maski, i dwukrotnie filtry do masek na wymianę.
15 kwietnia - została podpisana umowa na termomodernizację budynku OSP w Jaworzniku. Zadanie realizuje Gmina Żarki z udziałem środków unijnych. Wykonawca został wyłoniony w przetargu. Złożył najkorzystniejszą ofertę na  1 325 398,07zł brutto. Plac budowy jest przejęty.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych. Projekt zakłada: wykonanie izolacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej i założenie instalacji c.o. Obiekt wykorzystywany jest, jako strażnica OSP w Jaworzniku oraz jako miejsce organizowania imprez okolicznościowych. Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Przebudowany zostanie w celu przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów. Na parterze obiektu zlokalizowane zostały pomieszczenia strażaków oraz trzy garaże dla pojazdów strażackich. Znajdą się tu również toalety, które mają służyć obsłudze imprez plenerowych oraz przeprowadzanych w sali na piętrze obiektu. Na piętrze zaprojektowano salę przystosowaną do organizacji imprez do 100 osób oraz zaplecze sanitarne i kuchenne (catering) dla sali. Z sali zaprojektowano wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu za pomocą schodów stalowych.
Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku to inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej

19 kwietnia – wyjazd z ojcem przeorem Jackiem Toborowiczem, księdzem proboszczem Stanisławem Kotylą do Arcybiskupa Wacława Depo oraz Generała Klasztoru oo. Paulinów Arnolda Chrapkowskiego. Skierowaliśmy ustne zaproszenie na uroczystość w dniu 2 lipca dniu 2 lipca (piątek)  związaną z ogłoszeniem Matki Bożej Leśniowskiej Patronką przed Bogiem Gminy Żarki. Początek godz. 10.00 - procesyjne wyjście spod Urzędu Miasta i Gminy,  przejście ul. Leśniowską z udziałem Księdza Arcybiskupa, duchowieństwa, o godz.  11.00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Księdza Arcybiskupa dr Wacława Depo

20 kwietnia – udział w Komisji Gospodarki i Mienia i Socjalnej Rady Miejskiej w Żarkach
27 kwietnia – udział w Komisji Socjalnej Rady Miejskiej w Żarkach
28 kwietnia – udział on-line w Zarządzie PPJ

Wybory uzupełniające 9 maja  2021
Wojewoda Śląski 16 kwietnia  2021 wydał zarządzenie w sprawie zmiany przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarkach w okręgu wyborczym nr 3 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Alojzego Zielińskiego. Wybierany będzie 1 radny. Wybory w dniu 9 maja.
 

Czyste Powietrze. Doradztwo dla mieszkańców
Gmina Żarki na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Katowicach realizuje obsługę  wnioskodawców programu Czyste Powietrze. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z pomocy na miejscu w zakresie wypełniania wniosków.
Zakres na jaki ma zostać złożony między innymi wniosek:
Kotły spełniające wymagania 5 klasy na ekogroszek i pellet  
Kocioł gazowy
Wymiana instalacji co
Wymiana okien, drzwi
Termomodernizacja budynku
Instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne pod warunkiem wymiany źródła ciepła w Programie Czyste Powietrze
Montaż pompy ciepła

Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji - najpierw mieszkaniec ponosi sam koszty. Termin zwrotu środków to nawet kilka miesięcy od poprawnie przygotowanego wniosku o płatność.

Działki budowlane. Sprzedaż.
Gmina Żarki wystawiła  do sprzedaży trzy działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Wysokiej Lelowskiej z tyłu za tzw. domem nauczyciela. Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2021. Wadium wpłaca się do 7 maja 2021.
- Wysoka Lelowska,  działka nr 272/6 o powierzchni 994 mkw. wraz z udziałem 1/3 w działce nr 271/1o pow. 0,0455 ha, symbol terenu C1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena wywoławcza: 58.808,76 zł brutto (47.812,00 zł netto plus VAT  10.996,76 zł), wadium 5.900,00 zł
- Wysoka Lelowska, działka nr 272/7 o powierzchni 951 mkw. wraz z udziałem 1/3 w działce nr 271/1 o pow. 0,0455 ha, symbol terenu  C1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena wywoławcza: 56.507,43 zł brutto (45.941,00 zł netto plus VAT 10.566,43  zł), wadium: 5 700,00 zł
- Wysoka Lelowska, działka nr 272/8 o powierzchni 937 mkw. wraz z udziałem 1/3 w działce nr 271/1 o pow. 0,0455 ha, symbol terenu C1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena wywoławcza: 56.864,13 zł brutto (46.231,00 zł netto plus  VAT  10.633,13 zł), wadium 5 700,00 zł
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki – pokój nr 11,  tel.34 314 80 36 wew.42

INWESTYCJE:
Plac Zabaw w Jaroszowie

Dokonano montażu urządzeń na placu zabaw w Jaroszowie. Urządzenia zostały zakupione w ramach funduszu sołeckiego. Są to: karuzela krzyżowa, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, huśtawka ważka. Koszt: 13 301,22 zł, koszt montażu: 1430 zł. Razem: 14 731,22 zł

Plac zabaw przy ul. Ofiar Katynia 3
Nowy plac zabaw był montowany w tym tygodniu na podwórku wewnętrznym  przy budynku przedszkola w ramach projektu unijnego „Sprawny i mądry przedszkolak”.
Dzięki temu powstało 10 nowych miejsc przedszkolnych, zakupiono  nowe wyposażenie i plac zabaw dla dzieci.

Przebudowa ul. Młyńskiej i Jagodowej
W tym tygodniu kładziono asfalt na nowej ścieżce rowerowej przy ul. Jagodowej, Zawansowanie prac widać najbardziej właśnie w ciągu tej ulicy, ale prace są też prowadzone w ciągu ul. Młyńskiej. Przy ul. Jagodowej jest położony asfalt, chodnik jednostronny i ścieżka asfaltowa po jednej stronie. Przy ul. Młyńskiej trwają prace ziemne, korytowanie, kładzione są krawężniki, chodnik. Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy podpisanej z firmą P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o. w Żarkach. Prace potrwają do 30 czerwca 2022. Wartość 5 141 207,51 zł.  Przebudowanych zostanie 8 skrzyżowań - 2 z drogami wojewódzkimi, 1 z drogą gminną - ul. Chopina  i 5 z drogami wewnętrznymi. Dzięki temu powstanie południowa obwodnica Żarek. Powstaje południowa obwodnica Żarek. Dofinasowanie uzyskano  z Funduszu Dróg Samorządowych.  Jest to kwota 2 601 103,51 zł.

Ścieżki Olsztyn – Żarki
Trwają prace projektowe przy realizacji zadania Regionalnej Trasy Rowerowej. Inwestycja jest realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Powstanie dokładnie 10,2 km nowych tras rowerowych powstanie na terenie gmin Olsztyn i Żarki.  Zadanie dofinasowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Powszechny Punkt Szczepień
Gmina Żarki przygotowuje we współpracy z SP ZOZ nowy punkt szczepień w MGOK. W dniu 22 kwietnia przedstawiciele NFZ skontrolowani zgłoszoną lokalizację. W dniu 27 kwietnia punkt został zarejestrowany przez NFZ. Zadeklarowana wydajność to 200 dawek, zaangażowane dwa zespoły szczepienne. Czekamy na informację w sprawie zamówienia szczepień.

Targ w Żarkach 1.05.
Zapraszamy kupców i klientów do wzięcia udziału w Żareckich Jarmarkach. Targowisko miejskie będzie czynne w dniu 1 maja od rana.

3 Maja w Żarkach
godz. 10.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Żarkach w ścisłym reżimie sanitarnym. Transmisja na FB parafialnym.
W miejscach pamięci na Cmentarzu Parafialnym, przy pomniku błogosławionego ks. Gietyngiera i pod pomnikiem T. Kościuszki wspólnie z zastępcą Jakubem Grabowskim złożymy kwiaty i zapalimy znicze.
Odlicz 1 proc. dla potrzebujących.
Zachęcam już od lat, a w tym roku po raz kolejny do przekazania 1 % potrzebującym i organizacjom pozarządowym z gminy Żarki. Pełna lista znajduje się na stronie umigzarki.pl. Są wymienione dzieci, dorośli oraz organizacje.

Nabór. Azbest.
Do 10 maja traw nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających AZBEST. Druki dokumentów na stronie internetowej oraz w pokoju nr 2 UMIiG.

Rekrutacja Klub Dziecięcy.
W terminie do  30 kwietnia 2021r. trwa  rekrutacja na wolne miejsca do Klubu Dziecięcego w Żarkach. Harmonogram,  zasady rekrutacji i  karta na stronie umigzarki.pl

Bezpłatne maseczki
Gmina Żarki otrzymała od Starostwa Powiatowego w Myszkowie 14  tysięcy maseczek medycznych, które pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Są dla mieszkańców gminy Żarki.  Dystrybucja maseczek w UMIG Żarki w godzinach pracy: 7.300 – 16.00. Maseczki będą również rozdysponowane na Żareckim Targowisku przez inkasentów. Jedna osoba może otrzymać 5 sztuk.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-04 08:34

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.