Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół Komisja Skarg 14.04.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Skarg 14.04.2021

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach, które odbyło się w dniu 14.04.2021r. o godz. 13.00 w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie 4 radnych oraz zaproszeni goście/ lista obecności w załączeniu. Obradom przewodniczył Pan Paweł Labocha - przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi Prezesa Zarządu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkola w gminie Żarki.
2. Sprawy różne, bieżące.
Otwarcia posiedzenia komisji dokonał przewodniczący, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych. Proponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji. Przewodniczący odczytał skargę Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji w sprawie braku założonych skrzynek epuap.

Po przeczytaniu skargi Przewodniczący zadał pytanie obecnym na sali dyrektorom szkół i przedszkoli czy na dzień złożenia skargi skrzynki epuap były założone? Jako pierwszy udzielił odpowiedzi dyrektor szkoły podstawowej P. Tadeusz Pakuła, że na dzień złożenia skargi elektroniczna skrzynka podawcza nie była założona oraz, że został złożony wniosek do Ministra Cyfryzacji w celu uruchomienia ww. skrzynki. Pani dyrektor Przedszkola Żarki odpowiedziała, że czeka powyżej miesiąca na aktywację skrzynki epuap. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybynowie odpowiedziała, że uruchomiła już procedurę założenia skrzynki epuap, i oczekuje na potwierdzenie z Ministerstwa Cyfryzacji. Pani dyrektor SP w Zawadzie poinformowała, że z chwilą otrzymania skargi uruchomiła procedurę założenia skrzynki epuap. Pani Gabriela w zastępstwie za dyrekcję SP w Jaworzniku odpowiedziała, że oczekuje na weryfikację złożenia wniosku ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Pani

Radna Jolanta Cichoń zapytała, kto będzie obsługiwał elektroniczne skrzynki podawcze? Odpowiedzi udzieliła dyrektor SP w Przybynowie, że to będzie dodatkowa praca dyrektorów szkół, ponieważ mają założone profile zaufane i będą zobowiązani do obsługi epuap. Burmistrz Jakub Grabowski wyjaśnił, że w momencie złożenia skargi, skrzynki epuap nie były założone na stronach szkół. Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem skargi za zasadną "za" zgłosowali wszyscy obecni członkowie komisji. Dyrektorzy opuścili salę obrad. ad.2. W sprawach różnych i bieżących głos zabrał mieszkaniec gminy Żarki w sprawie, że szkoły nie miały założonych BIP na str. szkół, że przez dyrekcję pojawiły się zaniedbania, i czy będą wyciągnięte konsekwencje służbowe oraz czy dyrektorzy szkół sprawują funkcję rzetelnie.

Pan Burmistrz Jakub Grabowski udzielił odpowiedzi, że skarga została uznana za zasadną i że konsekwencje wobec dyrekcji zostaną wyciągnięte. Pani Radna Jolanta Cichoń uzupełniła odpowiedź, że nie tylko dyrektorzy szkół z gminy Żarki nie mieli założonych skrzynek epuap, ale przez pandemie covid-19 takich przypadków było bardzo wiele w całym kraju. Mieszkaniec gminy Żarki zabrał głos również w sprawie odcięcia dopływu wody z powodu nie płacenia faktur. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma wiedzy na temat odcięcia wody na terenie gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                   Przewodniczył:
Agnieszka Winiel                                    PAWEŁ LABOCHA
                                                               PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-29 13:01

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-04-28 13:06

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.