Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM 29.04.2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM 29.04.2021

Podtytuł: Postanowienie Nr XXVIII/2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 29 kwietnia 2021 roku, o godzinie  9.00  w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa  XXVIII sesję  Rady Miejskiej w Żarkach
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Żarki do klastra energii pod nazwą "Klaster Synergii Powiatu Myszkowskiego".
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w klubie seniora.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarki na lata 2021-2030".
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Rady i Komisji na 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14. Sprawy różne, bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Mariusz Pompa

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-23 14:41

Edycja artykułu - Aneta Nowakowska

2021-04-23 14:36

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.