Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 06.04.2021r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 06.04.2021r.

Podtytuł: w dniu 06.04.2021r. została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12”.

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2021r., poz. 247 )

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 06.04.2021r. została wydana decyzja środowiskowa dla  przedsięwzięcia  pn. „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym  Zaborze, ul. Olsztyńska 12”.

 

Decyzję tę wydano  po uzyskaniu opinii:

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ,

 

 

Postępowanie w tej  sprawie zostało przeprowadzone   z wniosku Pana Kamila Tylkowskiego z dnia 27.07.2020r. .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki  w miejscowości Zaborze,
  •   tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. 

 

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530. Ponadto decyzja ta została umieszczona w BIP  dostępnym na stronie internetowej Gminy Żarki.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 06.04.2021r. .

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-06 13:48

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2021-04-06 13:46

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.