Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 18/2021

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » Zarządzenie nr 18/2021

Podtytuł: Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żarki oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1282), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz.U.2020.1320) oraz oraz § 21 ust. 1 i 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 447)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wprowadza następujące ograniczenia w działalności Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach:
1)    Urząd Miasta i Gminy Żarki przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 zostaje wyłączony z obsługi interesantów w siedzibie Urzędu od dnia 22 marca 2021 roku;

2)    sprawy nie wymagające osobistego kontaktu będą załatwiane wyłącznie elektronicznie (e-mail, SEKAP, e-PUAP), telefonicznie lub korespondencyjnie;

3)    odwołuje się wcześniej zaplanowane spotkania, wizje w terenie itp.;

4)    w sprawach niecierpiących zwłoki (w tym rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego) istnieje możliwość odstępstwa od zasad określonych w pkt. 1 -3);

5)    kasa będzie nieczynna, zaś ewentualne płatności można realizować przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej;

§ 2.  Ograniczenia w działalności jednostek organizacyjnych Gminy Żarki będą wprowadzane bezpośrednio przez zarządzających tymi podmiotami.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
§ 5.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie Informacji Publicznej, za pośrednictwem strony internetowej i w mediach społecznościowych.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-19 13:36

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.