Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM 09.03. 2021

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM 09.03. 2021

Podtytuł: Postanowienie Nr XXVII/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zwołania XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 9 marca 2021 roku, o godzinie  14.00  w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa  XXVII sesję  Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
9. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
10. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
12.  Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14. Sprawy różne, bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXVII sesji.
                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-02 13:33

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.