Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 8 marca 2021 r.

imieniny: Beata, Julian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Z a r z ą d z e n i e Nr 13 / 2021

Strona główna » Zarządzenia » 2021 Zarządzenia » Z a r z ą d z e n i e Nr 13 / 2021

Podtytuł: Z a r z ą d z e n i e Nr 13 / 2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki”

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 122) zarządzam co następuje:

§ 1
 Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 16.02.2021 r. do 09.03.2021 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami  i Planowania Przestrzennego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kategoria główna artykułu to: 2021 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2021-02-16.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-02-16 13:05:03.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-02-16 13:05:03.
czytano: 105 razy, id: 5699
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-02-16
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-02-16
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-02-16
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021