Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 8 marca 2021 r.

imieniny: Beata, Julian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie IFVIII.7581.1.8.2020

Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie IFVIII.7581.1.8.2020

OBWIESZCZENIE              

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), zawiadamiam, że została wydana decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. znak IFVIII.7581.1.8.2020 o stwierdzeniu nieważności w całości decyzji Starosty Myszkowskiego z dnia 23 września 2019 r. znak GM.683.9.5.2018 orzekającej o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na rzecz Marii Dusik c. Piotra i Marianny za nieruchomość położoną w gminie Żarki, obręb Żarki, oznaczoną jako działka nr 140/10 o powierzchni 0,0011 ha, powstałą z podziału działki nr 140/4, przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej na postawie decyzji Starosty Myszkowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. nr 9/18 znak AB.6740.803.2017 pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem (droga klasy D – dojazdowa)” .

Informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, IV piętro, pokój 592 (IV Piętro), telefon kontaktowy nr (32) 20-77-592.
Doręczenie przez obwieszczenie z art. 49 kpa jest uważane za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Aleksandra Kroczek
 Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
 /podpisano elektronicznie/

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Wojewoda Śląski. Data utworzenia: 2021-02-05.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:39:02.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-02-05 13:39:02.
czytano: 91 razy, id: 5683
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-02-05
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021