Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z XXIII, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach, odbytej w dniu 11 grudnia 2020 roku w sali narad UMIG Żarki.

W sesji uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Żarkach. Z powodu nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  obradom przewodniczył radny senior Alojzy Zieliński.
LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI
lp    nazwisko    imie    status    podpis
1    Bernacka    Aneta    nieobecna    
2    Cichoń    Jolanta    obecna    
3    Hamerla    Roman    obecny    
4    Król    Wiolleta    obecna    
5    Labocha    Paweł    obecny    
6    Maślankiewicz    Maciej    obecny    
7    Nowak    Stanisława    nieobecna    
8    Pompa    Mariusz    nieobecny    
9    Radosz    Monika    obecna    
10    Rarok    Łukasz    obecny    
11    Szczepanek    Paulina    obecna    
12    Świerdza    Henryk    obecny    
13    Warta    Roman    obecny    
14    Zamora    Adam    obecny    
15    Zieliński    Alojzy    obecny    


obecni    12
wszyscy    15
procent    80,00 %
Kworum zostało osiągnięte
 
Porządek obrad  XXIII sesji :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad radny Alojzy Zieliński ,stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski. Przewodniczący obrad przedstawił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach/wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
 4. Zamknięcie obrad

ad.2 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczy  zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad:
głosowanie    Przedstawienie porządku obrad
jednostka    Rada Miejska w Żarkach
wynik    Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data    11 grudnia 2020 r.        
typ    głosowanie jawne imienne    większość    zwykła
Podsumowanie

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    12    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA

ad .3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Skarbnik Gminy Dorota Mucha omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki. Burmistrz MiG poinformował, że w pierwszych dniach m-ca grudnia gmina otrzymała środki na OSP oraz zwiększona została subwencja oświatowa na jednorazowe dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli związanych z nauka zdalną. Radny Maciej Maślankiewicz zapytał jakie środki były przeznaczone w 2020 roku na kulturę fizyczną i sport ?Skarbnik odpowiedziała, że nie wszystkie środki w tym dziale zostały wykorzystane dlatego są obecnie przenoszone. Radny Paweł Labocha zapytał czy jednostki osp nie będące w systemie krajowym mogły składać wnioski o dofinansowanie? Burmistrz odpowiedział, że tak, ale dotację dostają jednostki będące w KSR. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad zarządził przedstawienie przez komisję uchwał projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    12    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    12    80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    3    20 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    ZA
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXIII/153/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy -stanowi załącznik.

ad.4. Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący radny Alojzy Zieliński podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia XXIII ,nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokół

zakończono.-
Protokołowała:                        PRZEWODNICZYŁ :
Barbara Ochocka                         ALOJZY ZIELIŃSKI
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY OBRAD

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2021-01-22.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:18:51.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-22 13:18:51.
czytano: 65 razy, id: 5661
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-22
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021